ZVW

ZVW 2017-11-16T01:44:33+02:00

Vergoeding Verpleging en Verzorging (wijkverpleging) vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW)

Ontvangt u van SYS Zorg verpleging en verzorging thuis? Bijvoorbeeld van een verzorgende die u wast, helpt met aankleden of van verpleegkundige die een injectie komt geven? Dan krijgt u dit vergoed vanuit uw basisverzekering. U hebt wel een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 nodig.

U krijgt de kosten vergoed als de verpleging en verzorging wordt geleverd via een gecontracteerde zorgaanbieder. Er geldt dan geen eigen risico en geen eigen bijdrage voor de kosten van verpleging en verzorging. SYS Zorg is met Zilveren kruis gecontracteerde zorgaanbieder.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde thuiszorgorganisatie? Houd er dan rekening mee dat u waarschijnlijk (een deel van) de kosten zelf betaalt.

Toe aan professionele zorg in Haarlem e.o.?

Aanmelden