WLZ

WLZ 2023-07-04T22:36:28+02:00

Vergoeding Verpleging, Verzorging, dagbesteding, persoonlijke begeleiding en vervoer vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Deze wet neemt de meest intensieve zorgtaken voor zijn rekening en gaat om 24 uur lang zorg in de nabije omgeving. Mensen die onder de Wlz vallen zijn: vergevorderde demente ouderen, ernstig chronisch zieken of jongeren en volwassenen met een ernstige verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking.
Via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kunt u in aanraking komen voor een indicatie vanuit de Wlz. Aan de hand van uw indicatie wordt er bepaald van welke vormen van zorg of behandeling(en) u gebruik kunt maken, zoals:

  • Verblijf in een instelling
  • Persoonlijke verpleging en verzorging
  • Begeleiding/ behandeling
  • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de indicatie
  • Vervoer naar de plek waar begeleiding, behandeling, verblijf en/of verzorging plaatsvindt

SYS Zorg is een gecontracteerde zorgaanbieder voor de zorg vanuit de WLZ.

Eigen bijdrage

Bij een leeftijd ouder dan 18 jaar, wordt er een eigen bijdrage betaald. Deze wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Er bestaan twee soorten eigen bijdragen. De eerste zes maanden na het ontvangen van de indicatie betaalt u een ‘lage’ eigen bijdrage. Na zes maanden wordt er aan de hand van uw financiële middelen, zorgindicatie, leeftijd en persoonlijke situatie bepaald of u een ‘hoge’ of ‘lage’ eigen bijdrage dient te betalen.

Cultuursensitieve ambulante begeleiding en Multiculturele dagbesteding

Aanmelden