WMO

WMO 2023-07-04T22:37:09+02:00

Vergoeding dagbesteding, vervoer, persoonlijke begeleiding en hulp bij huishuiden vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden voor een Wmo ondersteuning. Bij dat onderzoek kijkt de gemeente naar wat iemand zelf nog kan en hoe diens directe omgeving hierbij kan helpen.

Eigen bijdrage

Gemeenten vragen per 2015 een eigen bijdrage van de burger voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding individueel. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen, leeftijd en het vermogen van de inwoner. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Klik hier om op de website van het CAK je eigen bijdrage in jouw situatie te berekenen.

Wijkteams

Per gemeente wordt er een sociaal wijkteam aangesteld waar mensen terecht kunnen voor hulpvragen. Iedere gemeente zal deze ondersteuning op diens eigen manier regelen.

Cultuursensitieve ambulante begeleiding en Multiculturele dagbesteding

Aanmelden