ZVW

ZVW 2021-11-08T23:01:12+02:00

Vergoeding Verpleging en Verzorging (wijkverpleging) vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW)

SYS ZORG zal vanaf 1 januari 2022 geen zorg meer vanuit de ZVW bieden.

Toe aan professionele zorg in Haarlem e.o.?

Aanmelden