Over Ons

/Over Ons
Over Ons 2021-11-11T23:52:33+02:00

Het onstaan van SYS ZORG

Begin 2012 is SYS Zorg opgezet om culturele belemmeringen en taalbarrières in de zorg en begeleiding weg te nemen. Dat niemand nog in deze behoefte voorzag, bleek toen onze opa en oma vanaf 2010 thuiszorg nodig hadden. Opa en oma spraken bijna geen woord Nederlands. Iedere ochtend, middag en avond kwam er een professionele medewerker van de thuiszorg langs om onze oma en opa te verzorgen, maar de zorgverlener en onze opa en oma verstonden elkaar niet. Ieder zorgmoment moesten wij aanwezig zijn, want opa was doof, dus hoorde hij de bel niet en oma was niet mobiel genoeg om de deur te openen. Oma wilde niet gedoucht worden met een douchekop. Dat had ze nooit gedaan. Onze opa en oma vullen een emmer met water, scheppen er met een beker wat water uit en maken daarmee eerst hun hoofd nat. Vervolgens wordt het haar gewassen. Nee, niet met een shampoo! Gewoon, met zeep. Naast dit voorbeeld van een traditioneel wasritueel zijn er nog vele andere cultuurafhankelijke handelingen in de zorg te vinden. Iedere ochtend legden wij, als tolk van opa en oma, aan de zorgverlener uit hoe het moest. We waren zo vaak bij opa en oma aanwezig om een en ander toe te lichten en te vertalen, dat we op een dag tegen elkaar zeiden: “We kunnen het beter zelf doen.” Niet alleen voor onze eigen opa en oma, maar voor alle zorgbehoeftigen van verschillende culturen. Onze kracht is dat we de kennis van verschillende culturen en talen in huis hebben en de Nederlandse taal uitstekend beheersen. Zo gezegd zo gedaan! SYS Zorg is dus organisch ontstaan. Organisch werken betekent voor ons werken vanuit dát wat er op een bepaalt moment toe doet. Dan is er beleving en passie.

Begin 2012 is SYS Zorg gestart met het leveren van zorg vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Met een PGB kunnen cliënten zelf zorg inkopen. Inmiddels is SYS Zorg een met Zilveren Kruis gecontracteerde zorgaanbieder en leveren we ook zorg in natura (ZIN). ZIN is zorg die de cliënt niet zelf hoeft te regelen zoals bij PGB, maar zorg die de zorgaanbieder voor de cliënt regelt. Vanaf 2018 mogen wij ook zorg leveren vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Wlz regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Missie van SYS ZORG

SYS Zorg is een toegewijde thuiszorgorganisatie die oog heeft voor iedereen die zorg behoeft. De missie van SYS Zorg is het bieden van hartelijke, beleefde en doeltreffende zorg voor en begeleiding aan mensen met een verminderde zelfredzaamheid.
Het verbeteren van de kwaliteit van het leven van deze mensen staat bij al onze diensten centraal. SYS zorg verrijkt het leven van deze kwetsbare doelgroep door hen weer van betekenis te laten zijn. Door aandachtig te zijn, zien we wat mensen nodig hebben. Aandacht is bij ons geen extraatje, het is onlosmakelijk verbonden met de diensten die SYS Zorg verleent. Handelingen worden niet op de automatische piloot verricht, maar zijn gericht op de mens met wie de zorgverlener op dat moment bezig is.

Diensten die SYS Zorg aanbiedt zijn persoonlijke begeleiding, persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, begeleiding in groepsverband in de vorm van dagbesteding.

Visie van SYS ZORG

SYS Zorg werkt met en voor mensen. Mensen met een eigen persoonlijkheid, eigen behoeftes en eigen normen en waarden. SYS Zorg steekt tijd in het opbouwen van een vertrouwensband met cliënten, zodat we weten wat er bij hen speelt en daar op een passende manier op kunnen inspelen qua verantwoorde en hartelijke zorg. Onze focus ligt op het realiseren van een optimale oplossing voor elke cliënt. Bij ons geldt nog “De klant is koning”.

De structuur binnen SYS ZORG

SYS Zorg is organisch georganiseerd. De directeur van SYS Zorg staat bovenaan. Daaronder zijn er twee leidinggevenden, met de officemanager onder hen. Thuiszorg en dagbesteding zijn twee onderdelen van SYS Zorg. Hieronder vallen de bijbehorende medewerkers per onderdeel, die aangestuurd worden door de twee leidinggevenden.
Een mechanische organisatie is mogelijk omdat onze werkomgeving stabiel is. SYS Zorg levert kwaliteit, o.a. omdat haar competente, menslievende medewerkers zich uitstekend aan de regels en de procedures houden.

Hieronder is een organogram te zien om een beter beeld te geven van de huidige structuur van SYS Zorg.

Onze partners

Toe aan professionele zorg in Haarlem e.o.?

Aanmelden