Over SYS ZORG

/Over SYS ZORG
Over SYS ZORG 2023-07-04T23:50:33+02:00

Het onstaan van SYS ZORG

Begin 2012 is SYS Zorg opgezet om culturele belemmeringen en taalbarrières in de zorg en begeleiding weg te nemen. Dat niemand nog in deze behoefte voorzag, bleek toen onze opa en oma vanaf 2010 thuiszorg nodig hadden. Opa en oma spraken bijna geen woord Nederlands. Iedere ochtend, middag en avond kwam er een professionele medewerker van de thuiszorg langs om onze oma en opa te verzorgen, maar de zorgverlener en onze opa en oma verstonden elkaar niet. Oma wilde niet gedoucht worden met een douchekop. Dat had ze nooit gedaan. Onze opa en oma vullen een emmer met water, scheppen er met een beker wat water uit en maken daarmee eerst hun hoofd nat. Vervolgens wordt het haar gewassen. Nee, niet met een shampoo! Gewoon, met zeep. Naast dit voorbeeld van een traditioneel wasritueel zijn er nog vele andere cultuurafhankelijke handelingen in de zorg te vinden.

Saliha Yilmaz, oprichtster van SYS Zorg, kent alle cliënten. En elke dag heeft ze contact met alle ambulant begeleiders. Dat kan omdat SYS Zorg kleinschalig is en Saliha vanuit haar hart werkt.

Missie van SYS ZORG

SYS Zorg is een toegewijde thuiszorgorganisatie die oog heeft voor iedereen die zorg behoeft. De missie van SYS Zorg is het bieden van hartelijke, beleefde en doeltreffende zorg voor en begeleiding aan mensen met een verminderde zelfredzaamheid.
Het verbeteren van de kwaliteit van het leven van deze mensen staat bij al onze diensten centraal. SYS zorg verrijkt het leven van deze kwetsbare doelgroep door hen weer van betekenis te laten zijn. Door aandachtig te zijn, zien we wat mensen nodig hebben. Aandacht is bij ons geen extraatje, het is onlosmakelijk verbonden met de diensten die SYS Zorg verleent. Handelingen worden niet op de automatische piloot verricht, maar zijn gericht op de mens met wie de zorgverlener op dat moment bezig is.

SYS Zorg biedt cultuursensitieve hulpverlening in de vorm van ambulante begeleiding en multiculturele dagbesteding.

Visie van SYS ZORG

SYS Zorg werkt met en voor mensen. Mensen met een eigen persoonlijkheid, eigen behoeftes en eigen normen en waarden. SYS Zorg steekt tijd in het opbouwen van een vertrouwensband met cliënten, zodat we weten wat er bij hen speelt en daar op een passende manier op kunnen inspelen qua verantwoorde en hartelijke zorg. Onze focus ligt op het realiseren van een optimale oplossing voor elke cliënt.

Cultuursensitieve ambulante begeleiding en dagbesteding

Bij SYS Zorg kun je als volwassene terecht voor multiculturele ambulante begeleiding en dagbesteding. SYS Zorg is cultuursensitief. Dat betekent dat cliënten bij SYS Zorg de vrijheid hebben om hun eigen unieke cultuur te behouden. Daar is veel behoefte aan. We houden veel rekening met de waarden en normen die de unieke cultuur met zich meebrengt.

Je bent bij SYS Zorg geen uitzodering. We maken hier allemaal taalfouten, dat verbindt ons juist. Je zal je vrij voelen om met ons en in de groep te praten. Vaak kunnen we je helpen in je eigen taal. Daarnaast zijn we ook goed in praten met handen en voeten 😉 We weten wie welke taal spreekt. En we hebben ervaring met en kennis van waarden, normen, gewoontes en tradities van veel culturen. Wij slaan een brug tussen de Westerse piramide van Maslow en de niet-Westerse piramide van Pinto waarbij het belang van de groep en familie-eer bovenaan staat.

Saliha: ‘Ik ben een echte Haarlemse ‘mug’, maar wel opgegroeid met ‘EL ALEM NE DER?’, wat zal de omgeving zeggen? Mijn moeder zei vroeger tegen mij: “Zorg ervoor dat je vader niet met zijn gezicht naar beneden hoeft te lopen.” Veel cliënten zijn opgegroeid met de Pinto hiërarchie en moeten zich staande houden in een omgeving met een Maslow hiërarchie. Daar helpen we bij. SYS Zorg is in allebei thuis. Ik ben dankbaar dat Westerse én niet-Westerse mensen zich op hun plek voelen bij onze multiculturele organisatie. Dat is precies wat ik met SYS Zorg voor ogen had toen ik begon.

SYS ZORG zet de cliënt centraal

We weten waar we heel goed in zijn. En als we iets niet kunnen bieden, geven we dat eerlijk aan. We brengen je dan graag in contact met zorg die meer passend is.

Voorbeeld:

Een cliënt van 19 jaar meldt zich bij ons aan voor dagbesteding. De cliënt is volwassen dus dat kan. Maar onze groepen bestaan vooral uit ouderen en de dagbesteding is recreatief. Via onze ambulante begeleiding hebben we hem begeleid naar de juiste dagbesteding waar hij kan leren en werken.

De structuur binnen SYS ZORG

SYS Zorg is organisch georganiseerd. De directeur van SYS Zorg staat bovenaan. Daaronder zijn er twee leidinggevenden, met de officemanager onder hen. Ambulante begeleiding en multiculturele dagbesteding zijn twee onderdelen van SYS Zorg. Hieronder vallen de bijbehorende medewerkers per onderdeel, die aangestuurd worden door de twee leidinggevenden.
Een mechanische organisatie is mogelijk omdat onze werkomgeving stabiel is. SYS Zorg levert kwaliteit, o.a. omdat haar competente, menslievende medewerkers zich uitstekend aan de regels en de procedures houden.

SYS ZORG doet het samen

SYS Zorg staat bekend om haar goede samenwerking met alle organisaties die betrokken zijn bij de cliënt. Denk aan andere zorgaanbieders, huisartsen en sociale wijkteams. We leggen de te behalen doelen naast elkaar en stemmen de plannen op elkaar af. Ook is er goed contact met mantelzorgers en andere naasten.

Onze partners

Cultuursensitieve ambulante begeleiding en Multiculturele dagbesteding

Aanmelden