Veelgestelde vragen

/Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen 2023-07-04T22:39:12+02:00
Ik zou wel eens met iemand willen praten die mij advies kan geven en mij helpt om een goede keus voor mijn zorgbehoefte te maken. 2017-11-08T09:56:08+02:00

Wij helpen u graag. U kunt SYS Zorg bereiken op 0618543602 of 0618543615 ander per mail: info@syszorg.nl

Levert SYS Zorg ook Persoonsgebonden Budget (PGB)? 2017-11-08T09:51:55+02:00

Voor verpleging en verzorging is een persoonsgebonden budget mogelijk na toestemming van uw verzekeraar. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.
Uw verzekeraar zal in ieder geval willen dat een wijkverpleegkundige vaststelt of u verpleging en verzorging nodig heeft en zo ja, wat en hoeveel.
Een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden of individuele ondersteuning kan door uw gemeente afgegeven worden. Echter de gemeente beslist dit. Een PGB voor een Wmo voorziening loopt altijd via de Sociale Verzekeringsbank. Voor meer informatie zie www.svb.nl

Waarom gebruikt SYS Zorg bij haar klanten thuis een zorgdossier? 2017-11-08T09:51:23+02:00

Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is voor de klant en de hulpverlener wat we met elkaar afspreken en wat we voor u doen. Het zorgdossier is een goed middel om afspraken vast te leggen en de voortgang van de hulpverlening te noteren.

Ik heb begeleiding thuis nodig. Bij wie kan ik terecht? 2017-11-08T09:41:06+02:00

Indien u ondersteuning nodig heeft om weer grip op uw leven te krijgen of geholpen moet worden weer zaken zelfstandig te kunnen oppakken, dan kan individuele begeleiding voor u een oplossing zijn. Individuele begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.
U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie of het aanvragen van een indicatie. SYS Zorg heeft met alle gemeenten in de IJmond (Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Beverwijk en Heemskerk) een contract voor het leveren van individuele begeleiding.

Wat is het verschil tussen thuiszorg en huishoudelijke hulp? 2017-11-08T09:42:07+02:00

Onder thuiszorg vallen persoonlijke verpleging en verzorging thuis. Deze zorg valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige stelt vast of u in aanmerking komt voor verpleging en/of verzorging thuis vanuit de zorgverzekering. Daarna stelt zij samen met u een zorgplan op.
Huishoudelijke hulp wordt door uw gemeente geregeld en ingekocht. Per gemeente kan dit verschillen maar in het algemeen komt het er op neer dat hulp bij het huishouden moet bijdragen aan een schoon en leefbaar huis. Of u in aanmerking komt voor Hulp bij het huishouden wordt bepaald door uw gemeente.

Waar kan ik thuiszorg krijgen van SYS Zorg? 2017-11-08T09:43:27+02:00

SYS Zorg levert thuiszorg in Haarlem en omstreken (Haarlem, Beverwijk, Heemskerk, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Hoofddorp)

Wat kost thuiszorg of huishoudelijke hulp? 2017-11-08T09:43:57+02:00

Voor verpleging en verzorging thuis is geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook valt verpleging en verzorging, net zoals de huisartsenzorg, niet onder het eigen risico.

Voor huishoudelijke hulp en individuele begeleiding bent u verplicht een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. SYS Zorg heeft geen invloed op de eigen bijdrage. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl.

Levert SYS Zorg ook volledig particuliere zorg, dus zonder indicatie of een indicatie van de gemeente? 2017-11-08T09:51:01+02:00

SYS Zorg levert op verzoek ook volledig op maat afgestemde particuliere zorg. Samen met u spreken wij de mogelijkheden door en de bijbehorende kosten.

Kom ik na een operatie of opname in het ziekenhuis in aanmerking voor thuiszorg? 2017-11-08T09:49:57+02:00

Dat kan. Vaak wordt tijdens het verblijf in het ziekenhuis al met u gesproken over uw situatie thuis. Als de behandelend arts of verpleegkundige thuiszorg nodig acht dan zullen zij contact opnemen met de thuiszorg. U kunt hierbij aangeven thuiszorg van SYS Zorg te willen.

Cultuursensitieve ambulante begeleiding en Multiculturele dagbesteding

Aanmelden